Google

Energia wiatru

Energii nie da się unicestwić, jej jedna forma może zostać co najwyżej zamieniona na inną.

Jednostka: 1 dżul, J (równowartość 1 watosekundy)

1kWh = 3600 kJ = 3 600 000 J

Typowe nośniki energii wykorzystywane do produkcji prądu, pozyskiwania ciepła i napędzania maszyn to:

  • źródła energii chemicznej (paliwa kopalne), czyli węgiel, torf, ropa nafotwa, piaski roponośne/łupki naftowe, gaz ziemny,
  • źródła energii jądrowej, to znaczy uran, pluton i ciężka woda (deuter, tryt),
  • odnawialne źródła energii.

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii (OZE) są ostatnio coraz częściej wykorzystywane. Główną przyczyną tej rosnącej popularności jest nieszkodliwość OZE dla środowiska i ich niewyczerpywalność. Cechy te odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, i których światowe zasoby prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ocenia się, że najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż węgla, o wiele krócej - ponad 60 lat - trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 30-40 lat. Perspektywa wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody, powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już teraz poszukują alternatyw.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl