Google

Kolektory słoneczne

W kolektorach słonecznych energia promieniowania słonecznego przekształcana jest w energię cieplną – to proces konwersji fototermicznej.

Instalacja grzewcza wykorzystująca energię Słońca składa się z:

 • kolektora słonecznego,
 • zbiornika zwanego też akumulatorem, w którym poprzez spiralne wymienniki wypełnione cieczą roboczą ciepło oddawane jest wodzie,
 • automatyki i układu bezpieczeństwa w skład, którego wchodzi m. in. pompka wymuszająca obieg cieczy roboczej w kolektorach i wymienniku ciepła.

Najważniejszym elementem systemu solarnego jest kolektor, w którym energia słoneczna jest przekształcana w energię cieplną.

Płaskie kolektory cieczowe

Najbardziej rozpowszechnione są płaskie kolektory cieczowe składające się z:

 • przeźroczystej szyby wykonanej z materiału o niskiej zawartości tlenków żelaza,
 • absorbera, który może być wykonany z miedzi, mosiądzu lub aluminium,
 • izolacji, która zapobiega oddawaniu ciepła do otoczenia najczęściej wykonanej z wełny mineralnej lub poliuretanu,
 • aluminiowej obudowy, która powinna być szczelna.

Image

W celu poprawienia pochłaniania promieniowania absorber pokrywa się odpowiednią powłoką. Powłoka ta może być nieselektywna (bardzo dobrze absorbująca ciepło, ale także dużo go emitująca) lub też selektywna (absorbuje dużo ciepła przy niewielkiej jego utracie). Do absorbera przymocowane są rurki przez które przepływa ciecz robocza, którą najczęściej jest glikol lub ergolit.

Promieniowanie słoneczne jest najefektywniej wykorzystywane, gdy kolektor będzie:

 • zwrócony w stronę południową,
 • pochylony pod kątem 45 stopni – jest to najlepszy kąt dla kolektorów wykorzystywanych w okresie letnim,
 • zainstalowany w miejscu niezacienionym przez drzewa lub budynki.

Kolektory próżniowe

Image

Bardziej skomplikowaną budową charakteryzują się kolektory próżniowe. Takie kolektory zbudowane są z dwuściennych szklanych rurek. Pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianą rurki istnieje próżnia, która pełni rolę izolacji zapobiegającej stratą ciepła. Powłoka absorbująca może znajdować się na rurce wewnętrznej. Dodatkowo wykonanie tylnej ścianki kolektora rurowego z lustrzanej stali powoduje, że rurki są naświetlane także z kierunku przeciwnego do kierunku padania promieniowania słonecznego.

Image

 

Źródła:

 • Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego, EC BREC/IMBER, 2003
 • E. Ginalska, Pustynnej wieży cień – odrzutowa elektrownia, Gigawat Energia, 02/2003
 • www.knf.pw.edu.pl
 • www.ekoinfo.pl
   

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl