Google

Wykorzystanie energii słonecznej

Jeśli chodzi o wykorzystanie energii Słońca, to wśród nowych członków Unii Europejskiej Polska jest trzecim po Cyprze i Słowenii krajem posiadającym największą powierzchnię kolektorów słonecznych – fakt tym bardziej zasługujący na uwagę, że – inaczej niż na Cyprze i w wielu innych krajach – w Polsce nie został wprowadzony żaden rządowy program wspierania tego typu inicjatyw. Jedynie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w ramach będącego częścią europejskiego programu Altener projektu „INSTALL” przeprowadzono kampanię promocyjną pod nazwą „Słoneczne Trójmiasto”.

Kolektory słoneczne w krajach Unii Europejskiej w 2004 roku

Kraj

Powierzchnia kolektorów w m2

Powierzchnia kolektorów w m2 na 1000 mieszkańców 

Niemcy

6 199 000

74,8

Grecja

2 826 700

263,9

Austria

2 399 791

297,0

Cypr

450 200

582,4

Dania

328 380

60,8

Wielka Brytania

176 160

3,0

Słowenia

101 500

52,4

Polska

94 587

2,5

Słowacja

56 750

10,6

Czechy

50 000

4,9

Węgry

48 000

4,8

Łotwa

1 650

0,7

Litwa

1 650

0,5

Estonia

570

0,4

Razem UE 25

15 361 824

33,7

Źródło: http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro168.pdf

Na świecie wykorzystuje się jedynie bardzo niewielką część zasobów energii słonecznej. Tylko 0,03% światowej energii elektrycznej pozyskiwane jest z energii Słońca. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach energetyka słoneczna przeżywa dynamiczny rozwój: podczas gdy w latach 90. sprzedaż ogniw fotowoltaicznych na świecie wzrastała o 20% rocznie, na przełomie wieków liczba ta wynosiła już 33%.

Czy wiesz, że...
Energię słoneczną pozwalają magazynować stawy energetyczne (słoneczne) o warstwach z rosnącą w głąb koncentracją soli.

Największa instalacja fotowoltaiczna w Hiszpanii została oddana do użytku w lutym 2006 roku w miejscowości Castejon (prowincja Nawarra). Instalacja, dysponująca mocą 2,44 MW będzie produkowała około 4,4 mln kWh energii elektrycznej rocznie – tyle, ile zużywa ponad 1400 gospodarstw domowych, co pozwoli uniknąć emisji 4307 ton dwutlenku węgla – tylu, ile w procesie fotosyntezy neutralizuje 215 tys. drzew. W skład zajmującego powierzchnię około 110 tys. m2 obiektu wchodzi 14 400 silikonowych paneli (modułów) słonecznych, zamontowanych na 400 platformach, z których każda ma postać kraty o powierzchni 50 m2. Konstrukcje te mają zdolność obracania się w ślad za wędrującym po niebie słońcem, co pozwala im maksymalnie wykorzystywać jego energię. Dzięki tej właściwości instalacja w Castejon jest o ponad 35% efektywniejsza od tradycyjnych instalacji solarnych.

Firma będąca właścicielem instalacji posiada już kilka podobnych „ogrodów solarnych” na terenie Nawarry. Największą mocą wśród nich dysponuje instalacja Arguedas II, posiadająca 2,05 MWp (od ang. megawatt-peak, co oznacza energię otrzymywaną przy maksymalnym natężeniu promieniowania słonecznego), zaś następne w kolejności są: Rada (1,71 MWp), Sesma (1,57 MWp), Cintruenigo (1,46 MWp) i Arguedas I (0,98 MWp). Ogółem wszystkie instalacje firmy Acciona, zamontowane na 1673 platformach, dysponują mocą 10,21 MW. W planach firmy znajdują się następne „ogrody solarne”, których moc przekroczy 30 MWp. Obecnie powstają instalacje w Nawarze, Madrycie, Kastylii-La Manchy, na Wyspach Kanaryjskich i w innych regionach Hiszpanii.

ImageProjekty, realizowane przez tą firmę mają wielu współudziałowców. Wszystkie instalacje solarne należą do ponad 1000 współwłaścicieli, zaś w projekcie realizowanym w Castejon uczestniczy 279 podmiotów, z których każdy zainwestował 19 mln euro. Taka kooperacyjna strategia pozwala inwestować w energetykę słoneczną szerszym rzeszom zainteresowanych, gwarantuje też większe bezpieczeństwo, usprawnia zarządzanie i umożliwia wykorzystywanie technologii, nieopłacalnych w przypadku indywidualnych instalacji. Ruchome platformy solarne, niezawodność podłączenia do sieci energetycznej, seryjna produkcja poszczególnych elementów instalacji czy wykorzystanie symulacji komputerowych do przewidywania wysokości produkcji rocznej to niewątpliwe zalety „ogrodów solarnych”, zawiązane właśnie z formą własności. Wysokość swej dziennej, miesięcznej czy rocznej produkcji każdy ze współwłaścicieli może sprawdzać za pośrednictwem Internetu.

Słoneczna inicjatywa w Kalifornii

W najbliższym dziesięcioleciu stan Kalifornia planuje wydać 3 mld dolarów na realizację planu „Słoneczna inicjatywa”, którego celem jest zwiększenie mocy zainstalowanej kalifornijskich kolektorów słonecznych do ponad 3 tysięcy MW w roku 2016. Dotacje otrzymają właściciele prywatnych domów, samorządy lokalne i firmy, które zdecydują się zainstalować na swych budynkach kolektory. Choć zdaniem krytyków inicjatywy nie opłaca się inwestować w najdroższą ze wszystkich energetykę słoneczną, zwolennicy projektu twierdzą, że dzięki dotacjom zwiększy się popyt na instalacje solarne, a co za tym idzie ich produkcja wzrośnie, a ceny spadną. Przypominają też, że warunki helioenergetyczne, panujące w południowej i centralnej Kalifornii należą do najlepszych w Stanach Zjednoczonych. Realizacja planu oznaczałaby uniezależnienie od energetyki konwencjonalnej około miliona kalifornijskich domów.

Słońce plus wiatr w Centralnej Azji

Pierwszy hybrydowy system solarno-wiatrowy w środkowej Azji został oddany do użytku w lipcu 2000 roku w pobliżu miasta Charvak w Uzbekistanie. Obiekt, w skład którego wchodzą panele słoneczne o mocy 5 kW i siłownia wiatrowa, dysponująca mocą 3 kW, wybudowało prywatne przedsiębiorstwo uzbeckie w kooperacji z jedną z firm portugalskich.

Wieża słoneczna

W Australii powstaje najwyższy na świecie obiekt wybudowany przez człowieka. Budowana w Nowej Południowej Walii wieża słoneczna będzie miała 1000 metrów wysokości, a jej dolna część, czyli masywny szklany dach ma mieć aż 7 km średnicy. Będzie ona dwa razy wyższa od najwyższego dotąd zbudowanego budynku – wież Petronas Towers w Malezji. Wieża będzie wytwarzać rocznie około 650 GWh energii. Według planów już z początkiem 2006 roku obiekt ten będzie dostarczał prąd elektryczny do 200 tysięcy gospodarstw domowych. Szacuje się, że pojedyncza wieża zaoszczędzi środowisku 700 tysięcy ton szkodliwych gazów, które powstałyby przy spalaniu węgla lub oleju.

Zasada działania wieży słonecznej jest stosunkowo prosta. Słońce nagrzewa znajdujące się pod szklanym dachem powietrze, które ogrzane unosi się do góry. Silny ciąg tworzony przez wieżę wciąga powietrze do turbin, które wytwarzają prąd elektryczny. Rozwiązanie to zostało już sprawdzone w Hiszpanii, gdzie przez siedem lat działała pokazowa wieża – elektrownia.

 

Źródła:

  • A. Chochowski, D. Czekalski, Technologia wykorzystania energii słonecznej dla celów grzewczych w: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym – materiały seminaryjne”, Poznań – Kraków – Warszawa 1999
  • Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego, publikacja EC BREC/IMBER, 2003
  • Słońce wyprodukuje prąd dla mieszkańców Kalifornii, Gazeta Wyborcza, 18.01.2006
  • www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro168.pdf
  • www.krainaenea.pl
  • www.renewableenergyaccess.com
  • www.aasa5.dicp.ac.cn

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl