Google

Biomasa » Uprawy energetyczne » Wierzba wiciowa

Wierzba wiciowa

ImageJedną z roślin najczęściej uprawianych na plantacjach energetycznych jest wierzba wiciowa, a dokładnie rzecz ujmując jej szybkorosnące odmiany.

Wierzba wiciowa jest rośliną krzewiastą. Może być uprawiana na różnych rodzajach gleb, jednak największe przyrosty osiąga na glebach klasy IIIa i IIIb, a także na madach i glebach okresowo wilgotnych. Gleby słabsze również nadają się pod uprawę wierzby, wymagają jednak stosowania odpowiedniego nawożenia.

Największe znaczenie odgrywa odpowiednie nawodnienie oraz kwasowość gleby - wierzba wymaga gleb o dużej wilgotności i odczynie lekko kwaśnym.

Do każdego rodzaju gleby należy dobrać najbardziej odpowiednią odmianę wierzby.

 

Prowadzenie uprawy

Teren przeznaczony pod uprawę należy odpowiednio przygotować. Należy zacząć od gruntownego odchwaszczenia, poprzez łączne stosowanie zabiegów mechanicznych i środków chwastobójczych. Chwasty usuwa się jesienią w roku poprzedzającym sadzenie, a następnie wykonuje się orkę. Wiosną w celu spulchnienia gleby wykonuje się bronowanie. Istotnym elementem przygotowania uprawy jest oddanie do analizy próbek glebowych i określenie na podstawie uzyskanych wyników potrzeb nawozowych. Stosowanie nawozów naturalnych w postaci ścieków, osadów ściekowych oraz gnojowicy może stanowić na niektórych terenach alternatywę dla stosowania nawozów sztucznych.

Image

Zrzezy wierzbowe wysadza się na wiosnę, ręcznie lub maszynowo. Zrzez jest to odcinek pędu o średnicy około 1 cm i długości 20-25 cm. Zrzezy powinny być zdrowe i o odpowiedniej wilgotności. Najbardziej odpowiednie są sadzonki wykonywane z odrostów jednorocznych lub dwuletnich. Sadzonki powinny być przechowywane w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych. Należy je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wiatrem, aby nie zostały nadmiernie przesuszone.

Plony

Z jednej sadzonki pędowej czyli tzw. zrzezu wyrasta w ciągu jednego roku kilka pędów (2-3), które się ścina w zimie, a w ciągu następnego roku ze wspólnego pnia powstaje już około 40-60 łodyg, z których w następnych latach przeżywa około 10 na 1 m2. (Kowalik, 2002)

ImageDrewno pozyskuje się w cyklach jednorocznych, dwuletnich lub trzyletnich. Najlepsze wyniki osiąga się w układzie trójpolowym, gdy co trzy lata zbierane są plony z 1/3 areału upraw (BAPE, 2004).

Z jednego hektara uprawy można pozyskać rocznie około 10-15 ton suchej masy. Przyjmuje się, że średnio jedna karpa wieloletnia produkuje 1kg suchej masy rocznie (Dubas, 2003a). Tak więc wielkość plonu zależy nie tylko od warunków glebowo-klimatycznych, ale również od zastosowanej więźby oraz częstotliwości zbiorów. Plantacja wierzb krzewiastych może być prowadzona przeciętnie przez okres 20-25 lat.

Drewno pochodzące z plantacji wierzbowych wykorzystywane jest najczęściej do celów energetycznych. Jednak możliwości wykorzystania roślin z rodzaju Salix są znacznie szersze. Mogą być one stosowane do rekultywacji gruntów, oczyszczania ścieków lub też do wysadzeń w pasach zieleni ochronnej.

Szersze informacje nt. uprawy wierzby na cele energetyczne znajdują się w artykule dr Jana Wiesława Dubasa znajdującym się tutaj.Źródła:

  • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., 2004. Rośliny energetyczne. 
  • Dubas, 2003. Uprawa wierzby na cele energetyki cieplnej, Czysta Energia, Nr 1.
  • Dubas, 2003a. Uprawa wierzby i co dalej?, Aeroenergetyka, Nr 3.
  • Kowalik, 2002. Wiklinowe uprawy energetyczne jako nowa dziedzina rolnictwa nieżywnościowego, Materiały ze szkolenia „Energetyczne wykorzystanie biomasy”
  • Pierwszy Portal Rolny, 2003. Jak uprawiać wierzbę energetyczną?

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl