Google

Wpływ zmian klimatu na poszczególne rejony świata

 

Rejon świata

Skutki zmian klimatu

Zdolność adaptacji do zmian klimatu

Afryka

 • pustynnienie
 • klęski głodu
 • zalanie i erozja obszarów przybrzeżnych
 • utrzymanie niskiego rozwoju gospodarczego
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
 • niedobór wody
 • spadek plonów
 • zagrożenie dla bioróżnorodności

mała

Ameryka Północna

 • obniżenie się poziomu wody w Wielkich Jeziorach
 • wpływ na rolnictwo na Wielkich Równinach
 • zagrożone ekosystemy: bagna, tundra
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
 • zagrożenie dla bioróżnorodności

duża

Ameryka Łacińska

 • powodzie, tropikalne cyklony
 • zagrożone ekosystemy: lasy namorzynowe
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
 • niedobór wody
 • spadek plonów
 • zagrożenie dla bioróżnorodności

mała

Arktyka

 • zmniejszanie się pokrywy lodowej
 • wpływ na obszary połowów
 • topnienie lodowców

mała

Australia
i Nowa Zelandia

 • susze
 • zagrożone ekosystemy: rafy koralowe, ekosystemy  górskie
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • niedobór wody
 • zagrożenie dla bioróżnorodności

duża

Azja

 • migracje milionów osób na skutek podnoszenia się poziomu wody w morzach
 • zagrożone ekosystemy: lasy namorzynowe, rafy koralowe
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
 • niedobór wody
 • zagrożenie dla bioróżnorodności

mała

Europa

 • więcej opadów na północy, częstsze susze na południu
 • wpływ na turystykę (uprawianie sportów zimowych)
 • częstsze ekstrema pogodowe
 • niedobór wody
 • zagrożenie dla bioróżnorodności
 • topnienie lodowców

duża 

Źródło:

 • www.globalfinance.org/News/conferences/Fonds-carbone.pdf

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl